دو گزارش از ماهیت قرآن

مقدمه

توجه به ماهیت قرآن و زمینه‌های اثبات وحیانی بودن آن، همواره مورد توجه دانشمندان دینی مسلمان که در زمینه قرآن تأمل نموده‌اند بوده است. بررسی اجمالی دیدگاه دو تن از دانشمندان جهان اسلام یعنی مالک بن‌نبی و آیت‌الله العظمی جوادی آملی درباره این کتاب آسمانی راهگشای خوبی برای این بحث است. کتاب اصلی مالک بن‌نبی در این باب «پدیده قرآنی»[1] است که در نیمه دوم قرن بیستم برای اولین بار به زبان فرانسه منتشر شد. این کتاب بعدها توسط عبدالصبور بن شاهین به عربی ترجمه گشت و در این مقاله متن عربی کتاب مذکور، استفاده شده است.[2]

ادامه مطلب
منبع : وبلاگ علوم قرآن و حدیثبررسی رویکرد وحی‌پژوهانه مالک بن‌نبی و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی
برچسب ها : کتاب ,بن‌نبی ,مالک ,مالک بن‌نبی ,جوادی آملی