جوادی آملی و آیت الله طالقانی

مقدمه
اگر چه مشی تفسیری آیت‌الله طالقانی با آیت‌الله جوادی آملی یکی نیست اما در مورد آیه 106 سوره بقره که به مسأله نسخ حکم تغییر قبله مسلمانان اشاره دارد، هر دو مفسّر در نهایت به یک نتیجه رسیده‌اند. هر دو واقعیت نسخ را به تخصیص زمانی باز می‌گردانند و تغییر احکام الهی را در منافات با علم و قدرت لایتناهی الهی نمی‌دانند.

ادامه مطلب
منبع : وبلاگ علوم قرآن و حدیثبررسی مبنایی نسخ آیات در دیدگاه مرحوم آیت‌ الله طالقانی و آیت‌ الله‌ العظمی جوادی آملی
برچسب ها : جوادی آملی