دشواری‌های تفسیر متن

مقدمه

آیت‎الله جوادی آملی با ترسیم دو مقام نطق و صمت، رسالت مفسر را در تفسیر به گونه‌ای عنوان می‌کند تا به واسطه‌ آن بتوان به فهم صحیحی از متن مقدس نائل آمد. گئورگ گادامر اما در تفسیر هرمنوتیکی خود منظومه‌ای را ترسیم کرده بود که در دیالکتیک میان متن و پیش‌فرض‌های مفسّر، تفسیر دقیق از متن هیچگاه تحقق نخواهد یافت و تلاش‌ها در راستای آن، امری بی‌حاصل قلمداد می‌شد. به نظر می‌رسد که در منظومه فکری آیت‎الله جوادی آملی، می‌توان منظومه‌ای را ترسیم کرد که بر اساس آن هم می‌توان به فهم صحیح از متن نائل آمد و هم تلاش مفسرین بی‌توفیق نخواهد بود.


گادامر و دیالکتیک متن و مفسر

ادامه مطلب
منبع : وبلاگ علوم قرآن و حدیثدشواری های تفسیر متن
برچسب ها : تفسیر ,ترسیم ,آیت‎الله جوادی